EKIPI KOMBËTAR: PARIS BORDEAUX LILLE LYON MARSEILLE MONTPELLIER NANCY NANTES NICE RENNES STRASBOURG TOULOUSE TIRANA

PRANIMET

KUSHTET DHE NIVELI I PRANIMEVE

candidature en ligne à Epitech

Kushti kryesor për t’u pranuar në Epitech është të qënit i apasionuar pas shkencave kompjuterike.

Ju mund të kandidoni në Epitech në mënyrat e mëposhtme:

  • Mbas maturës : hyrja në vitin e parë, i hapur për maturantët me kushtin e kalimit të të gjithë provimeve të maturës.
    Fillimi i studimeve në shtator (mund të ketë një shtyrje të datës së fillimit deri në muajin mars vetëm për studentët e Parisit).
  • Pas vitit të parë mësimeve në IT : kalimi në vitin e dytë.
  • Pas dy vitesh apo më shumë mësimeve në IT : hyrja në vitin e tretë është e mundur.

KUSHTET E PRANIMIT

Aplikimet për vitin pasardhës fillojnë në tetor.

  • Test Anglishtje
  • Test Oral Motivimi
  • Test Logjik

OBJEKTIVAT

Për të vlerësuar aftësitë e kandidatëve në një spektër të gjerë fushash të ndryshme, vlerësohet përshtatja me metodat e mësimdhënies të shkollës dhe e shpirtit të biznesit. Çdo kandidat vlerësohet individualisht.

REZULTATET

Rezutatet shpallen disa ditë mbas intervistës, me e-mail apo postë. Kandidatët e suksesshëm mund të regjistrohen pas këtij momenti.

Krijo Aplikimin