EKIPI KOMBËTAR: PARIS BORDEAUX LILLE LYON MARSEILLE MONTPELLIER NANCY NANTES NICE RENNES STRASBOURG TOULOUSE TIRANA

CEREMONIA DIPLOMIMIT

Remise de diplômes

Çdo vit, studentët Epitech marrin diplomat e tyre në godinën prestigjioze të ndërtesës së UNESCO-s në Paris. Ata takohen me rrjetin e ish-studentëve të shkollës, si dhe ata të Grupit të Arsimit IONIS, i cili numëron më shumë se 60.000 anëtarë.

Ceremonia u zhvillua më 13 qershor 2015. Drejtori i Epitech, Emmanuel Carli, prezantoi të diplomuarit e vitit 2014 me diplomat e tyre në praninë e Marc Sellam dhe Fabrice Bardèche, përkatësisht kryetarit dhe nënkryetarit të Grupit IONIS. Ceremonia u pasua nga një koktejl i shërbyer në sallonet e UNESCO-s. Këtë vit drejtues i ceremonisë ishte Alexandre Marsch, i diplomuar në Epitech vitin 2009, bashkë-themelues dhe CEO i Meltygroup.

Të diplomuarit Epitech morën titullin e tyre të Ekspertëve në Teknologjitë e Informacionit (miratuar në nivelin 1 nga shteti francez). Ai konfirmon pesë vjet studime të kryera në Epitech.