EKIPI KOMBËTAR: PARIS BORDEAUX LILLE LYON MARSEILLE MONTPELLIER NANCY NANTES NICE RENNES STRASBOURG TOULOUSE TIRANA

5 VITE PËR TË TRANSFORMUAR NJË PASION NË NJË EKSPERTIZË TË NJOHUR

Emmanuel Carli

“Në fund të pesë-vjeçarit të studimeve, studenti Epitech është një ekspert në shkencat kompjuterike, i pavarur, i përgjegjshëm dhe i përshtatshëm në mënyrë të përkryer me botën e biznesit. Duke qenë se ai ose ajo janë duke folur teknikisht në mënyrë tepër kompetente, studenti natyrisht di se si të krijojë dhe kombinojë idetë dhe teknologjinë, por gjithashtu si të rrethojë veten me partnerët më të mirë për të orientuar projektet e tij. Në një botë që është në evolucion të përhershëm dhe ku inovacioni dikton rregullat, studenti ka arsenalin e nevojshëm që është thelbësor në rrugën për sukses".

Emmanuel Carli, Drejtor i përgjithshëm

NJË PROGRAM ME DY CIKLE

Programi pesë-vjeçar tek Epitech është i ndarë në dy cikle:

Cikli i Parë, ose cikli bachelor, përbëhet prej 3 vitesh :

Cikli i dyte, ose cikli i ekspertizës, përbëhet prej 2 vitesh :


fondamentaux consolidation maitrise internationalisation expertise