EKIPI KOMBËTAR: PARIS BORDEAUX LILLE LYON MARSEILLE MONTPELLIER NANCY NANTES NICE RENNES STRASBOURG TOULOUSE TIRANA

KAMPUSI TEKNOLOGJIK

Salle informatique d'Epitech

Rrjeti mundëson hyrje direkte në të gjitha burimet e EPITECH:

  • Mbulim Kombëtar WIFI
  • Intranet dhe Internet për të gjithë
  • një shërbim telefoni VoIP (komunikim zanor)
  • Rreth 300 Servera
  • 4000 stacione pune dhe mbi 1500 llogari përdoruesish

Ky është rrjeti më i madh i ofruar studentëve në Francë dhe me shumë mundësi, edhe në Evropë ; çdo ditë 10 milion file dixhitale punohen nga përdoruesit e tij. Rrjeti mbikqyret nga Bocal, institucioni i përdorur nga Epitech për të siguruar që rrjeti funksionon 24 orë në ditë dhe 7 ditë në javë. Ai menaxhohet nga 15 punonjës dhe studentë dhe ka një rëndësi thelbësore për mirëfunksionimin e Epitech.

un réseau numérique écoles exceptionnel